Standardy pracy

W pracy posługuję się standardami zawartymi w „Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa” uchwalonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Comments are closed.