Standardy pracy

W pracy posługuję się standardami zawartymi w „Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa” uchwalonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz „Kodeksie Etyczno – Zawodowym Terapeuty Uzależnień”.

Comments are closed.