O mnie

Dyplom psychologa zdobyłem kończąc studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzę prywatny gabinet psychologiczny w Świnoujściu.

Doświadczenie kliniczne zacząłem zdobywać w 2007 roku, praktykując w szpitalach i ośrodkach terapii w Poznaniu, Kościanie i Gnieźnie.

Ukończyłem wiele kursów i szkoleń z zakresu pomagania, w tym m.in.:

  • kurs z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu;
  • kurs z zakresu terapii krótkoterminowej (Brief Solution Focused Therapy);
  • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki;
  • studium terapii uzależnień – akredytacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W latach 2010 – 2016 pracowałem na stanowisku psychologa – konsultanta dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej w jednostce wojskowej Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

W latach 2013 – 2014 prowadziłem psychoterapię dla osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe na Oddziale Dziennym Terapii Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu.

Od 2013 roku do dziś pracuję terapeutycznie z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu.

Comments are closed.