Kwalifikacje i doświadczenie

Dyplom psychologa zdobyłem kończąc 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA).

Posiadam przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie kliniczne zacząłem zdobywać w 2007 roku, praktykując w szpitalach i ośrodkach terapii w Poznaniu, Kościanie i Gnieźnie.

Ukończyłem wiele kursów i szkoleń z zakresu pomagania, w tym m.in.:

  • kurs z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu,
  • kurs z zakresu terapii krótkoterminowej (Brief Solution Focused Therapy),
  • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki,
  • studium terapii uzależnień – akredytacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W latach 2010 – 2016 pracowałem na stanowisku psychologa – konsultanta dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej w Sekcji Wychowawczej w jednostce wojskowej Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

W latach 2013 – 2018 roku pracowałem jako specjalista psychoterapii uzależnień z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu – w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu.

W latach 2016 – 2018 jako psycholog pracowałem również z osobami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe na Oddziale Dziennym Terapii Zaburzeń Nerwicowych – w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu.

Od 2018 roku świadczę usługi zdrowotne w Poradni Terapii Uzależnień w Wolinie – ambulatoryjnej placówce leczniczej SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

Prowadzę prywatny gabinet psychologiczny w Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu.

Realizuję szkolenia psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Comments are closed.